Algemene Voorwaarden | Privacy en Disclaimer | Betalings- Annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de organisator en cursist anders is overeengekomen.
  2. Na de vervaldatum is de cursist in gebreke.
  3. Een eerste herinnering zal na de vervaldatum van de factuur worden verzonden.
  4. Indien de betaling langer dan 1 week na de herinnering achterwege blijft, zal de organisator de cursist van de deelnemerslijst schrappen en een andere cursist toelaten in de cursus.

Annulatievoorwaarden

  1. Bij annulering van de cursus tot 12 weken van te voren worden geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen de 12 en 4 weken van te voren wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
  3. Bij annulering binnen vier weken is de cursist verplicht het totale cursusgeld te voldoen.