Birthimprints sinds 2014

Birthimprints werd opgericht door Sylvie Geerdens en Marleen Dols. Tijdens een cursus van het IPPE (instituut for pre- and perinatal education) hebben zij elkaar leren kennen. Na het mee organiseren van het congres ‘Birth shape life’ in 2014 t.b.v. het ISPPM (international society for pre- and perinatal psychology and medicine) willen zij hun krachten bundelen via birthimprints.

Zowel Sylvie als Marleen hebben allebei diverse scholingen gevolgd rond pre- en perinatale psychologie.

Ze zijn allebei moeder en het geboorte geven en wat dit voor impact heeft op hun kinderen, is mede aanleiding geweest zich te gaan verdiepen in de pre- en perinatale psychologie.

Birthimprints wil het belang van de bewustwording rond de invloeden van de zwangerschap en geboortetijd uitdragen. Er meer kenbaarheid aan geven en deze informatie voor iedereen bereikbaar maken.

Dit door:

  • Vormingen en workshops te geven en te organiseren.
  • Ouders te begeleiden en te helpen zich bewust voor te bereiden op de komst van hun kindje en hen de taal van hun kind na de geboorte te helpen verstaan.
  • Volwassenen te ondersteunen in hun eigen proces zodat ze belastende ervaringen uit hun pre- en perinatale tijd bewust worden, kunnen verwerken en helen.

Sylvie Geerdens is psychotherapeute en speltherapeute en volgde opleiding aan het IPPE bij Karlton en Kathryn Terry-Kier e.a.  “Na de geboorte van onze dochter hebben wij doorheen haar prenataal verhaal ervaren hoe sterk dit van invloed en betekenis kan zijn voor je kindje en het gezin, ook na de geboorte. Dit heeft mij ertoe aangezet om mij verder te verdiepen in pré en perinatale psychologie en mij hierin verder te scholen.”

Marleen Dols is haptonomische zwangerschap- ouder en kinderbegeleidster in eigen praktijk.

“It’s not selfish to love yourself, take care of yourself
and to make your happiness a priority. It’s necessary.”