Introductiecursus pre- en perinatale psychotherapie.

Max Pescheck & Marleen Dols
22-24 november 2019

De workshop rondom geboorte imprints is een proces- en zelf ervarings workshop. Het is een ‘aan den lijve ervaren’ van thema’s uit de pre- en perinatale psychologie. Het is een nieuwsgierig en aftastend ontdekken van je eigen pre- en perinatale ervaringen.
Met hulp van beknopte theorie, meditatie, lichaamsbewustwording en oefeningen, gaan we ons lichaamsgeheugen als het ware wakker schudden. We gaan ons verplaatsen in het leven vlak voor onze geboorte en hoe we onze geboorte ervaren hebben. Vanwege het persoonlijke en intensieve karakter werken we daarom met een kleine groep. We willen voldoende tijd hebben voor ieders proces waarbij je veilig voelen, empathie en respect belangrijke pijlers zijn.

Max en Marleen zijn ervaren therapeut c.q.begeleider in deze processen. Tevens worden de persoonlijke sessies ondersteund te midden van de groep via de  gezamenlijke aandacht en het ‘er zijn’ van de deelnemers. Dit versterkt veelal het ‘weten’ van ons lichaam. Die eerste ervaringen uit ons pre- en perinatale leven hebben imprints nagelaten die ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. Ze kunnen geleid hebben tot patronen die ons gedrag in het hier en nu nog steeds bepalen. Patronen die ooit een prima reactie waren, maar die nu belemmerend kunnen zijn in ons dagelijks leven. Door bewustwording van die ervaringen en deze alsnog te verwerken, kunnen we beginnen onze automatische patronen los te laten. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Door het inzicht krijgen in eigen patronen kunnen we ook patronen bij anderen gaan herkennen die gebaseerd zijn op geboorte imprints. Dit kan leiden tot meer begrip bij cliënten en een adequater hulpaanbod.

Doelgroep: zowel persoonlijk geïnteresseerden als werkenden in de gezondheidszorg, therapeuten, doula’s, leerkrachten etc.