Dr. Binu Singh

Studiedag: Leven en groeien in verbinding

  • 24 oktober 2019

  • 09.30 – 18.30

  • Alden Biesen (België)

  • € 197 incl. btw.
    Inclusief lunch.

  • KMO-portefeuille mogelijk.

  • Accreditatie

Studiedag: Leven en groeien in verbinding.

Donderdag 24 oktober 2019

Onderzoek en klinische ervaring leert ons hoe groot de impact is van stress op de ontwikkeling en welzijn van kinderen in de periode van conceptie tot 2 jaar, de 1001 kritische dagen. Onopgeloste vroege traumatische ervaring kunnen zelfs levenslang ons functioneren bepalen, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel niveau. Anderzijds zijn verbinding en co regulatie vinden in een veilige relatie beschermend en herstellend.

Samen staan we stil bij hoe we preventie, vroegdetectie en -interventie kunnen bieden aan het jonge kind en zijn gezin, zodat we hem of haar de mogelijkheid (terug) geven om naar volle potentieel te leven en groeien.

Dr. Binu Singh studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie.

Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerdere invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten.

Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van ‘kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Ze biedt life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.