Birthimprints, Stress tijdens de zwangerschap.

dr. An-Sofie Van Parys

Stress
tijdens de zwangerschap

  • 28 mei 2019

  • 10.00 – 17.00

  • Alden Biesen (België)

  • € 180 incl. btw.
    Inclusief lunch.

  • KMO-portefeuille mogelijk.

  • Accreditatie

Stress tijdens de zwangerschap.

Dinsdag 28 mei  2019  (Laatste tickets)

Stress tijdens de zwangerschap.

Een beetje stress is vaak deel van het leven in onze Westerse maatschappij en hebben we zelfs nodig om goed te ontwikkelen en functioneren.   Maar al te vaak ervaren toekomstige vaders en moeders té veel stress en spanning tijdens de zwangerschap.   Deze stress heeft ook invloed op het kindje in de moederschoot.

Gedurende deze periode zijn moeder en kind onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Hierdoor hebben stress en spanning een invloed op het fysieke en psychische welzijn van moeder én kind.

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de kennis en vaardigheden om stress bij aanstaande ouders beter te herkennen en ouders te begeleiden.  We bespreken de definities, omvang, oorzaken en risicofactoren van het probleem ‘stress’ en zoomen in op wat stress doet met moeder, kind en het hele gezin.  We halen hierin de theoretische kaders en praktische tools aan om signalen te detecteren en bespreekbaar te maken met toekomstige ouders.

We staan stil bij wat we als zorg- en hulpverleners kunnen doen om toekomstige ouders te ondersteunen om anders om te gaan met deze stressfactoren en zo de gevolgen te vermijden.  Hierbij gaan we concreet aan de slag met gespreksvaardigheden om een begeleiding op te starten of om eventueel door te verwijzen naar de gepaste zorg. 

An-Sofie Van Parys is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge en seksuologe. Na haar studies werkte ze enkele jaren als thuisbegeleidster in de jeugdzorg waar ze ervaring opdeed in het begeleiden van gezinnen in problematische opvoedingssituaties. De combinatie van deze werkervaring en haar achtergrond, prikkelden haar om de impact van psychosociale gezondheid en interpersoonlijk geweld tijdens de perinatale periode verder te exploreren.

Enerzijds is An-Sofie Van Parys deeltijds tewerkgesteld aan de UG als postdoc onderzoeker met expertise in onderzoek rond geweld, perinatal mentale gezondheid en verloskundige thema’s, en is ze leidinggevende van het maternal health team.

Anderzijds is ze ook klinisch actief als ‘vroedvrouw-seksuologe-psychotherapeute’ in een eerstelijns vroedvrouwen praktijk in Brussel en in een ziekenhuis in Asse. Daar begeleidt ze vrouwen en koppels met psychische, relationele of seksuele problemen gelinkt aan zwangerschap en bevalling.

Link: Publicaties