Het principe van de wachtlijst.

Voor de opleidingen waar het aantal deelnemers beperkt is, wordt met een wachtlijst gewerkt. Deze beperking in aantal deelnemers heeft enkel met kwaliteit te maken. Voor een aantal opleidingen zouden we makkelijk het dubbel aantal deelnemers kunnen aanvaarden. Echter, dit is niet onze werkwijze.

  • Bij afmelding van een deelnemer voor deze opleiding zal de eerste persoon op de wachtlijst gecontacteerd worden.
  • Bij het inrichten van een nieuwe opleiding zullen al de personen op de wachtlijst een mail ontvagen, vóór de opleiding op de website komt. Al deze personen hebben dus ook voorrang op een volgende inschrijving.